Musculus orbicularis

Nog acht nachtjes slapen. Dan is hij eindelijk lid van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch. Een oefening in geduld? Ja, al 49 dagen. Het bestuur wil hem pas toelaten na de extra ledenvergadering van 26 januari. Eerst wil de Kring de loopgravenoorlog met enkele kritische leden uitvechten. ‘Wij hopen op begrip voor het uitstel’, had het secretariaat hem geschreven. Die brief had hij in zijn Bosch’ Woordenboek gestopt. Bij de Z van ‘zuken’. Kon-ie ’m niet kwijtraken.

“Lid van de Kring?!”, had een kennis gefronst. Onder de Kring viel toch Stichting Binnendieze, waar inkomsten tussen stuur- en bakboord klotsen en leden amper een blik in het logboek is vergund? Aarzelend had het aspirant-lid tegengeworpen dat de stad veel aan de Kring dankt. Ter verdediging had hij zelfs artikel 1 van de Kring-statuten opgehoest: ‘Meer belangstelling en liefde kweken voor ’s-Hertogenbosch.’ Toch knaagde er iets. Zat ’m dat in het woord liefde?

Het aspirant-lid liep naar z’n boekenkast. In de ‘Atlas van het Menselijk Lichaam’ vond-ie hem: de musculus orbicularis oftewel de kringspier. Die zorgt ervoor dat onze mond kan bewegen. Maar overdaad schaadt: in en om de cultuurhistorische vereniging raakt de kringspier overbelast. Er klinken beschuldigingen en zware verwijten waar je – ook zonder Structuurplan 1964 – de Binnendieze mee zou kunnen dempen. Anderzijds wordt de kringspier amper benut: het leeuwendeel van de leden zwijgt. Vooral onder voorzitter Jo Timmermans is liefde voor het kringgesprek – open en met recht op tegenspraak – niet tot Unique Selling Point uitgegroeid. In juni is hij afgetreden, de mecenas wiens ego sterker verblindt dan de koepel van de Sint Jacobskerk in de zomerzon. Het aspirant-lid hoopt dat dialoog en openheid nu terrein winnen. Zou geweldig zijn: meer Bosschenaren vierkant achter de Kring.

Maar eerst de averij overzien. Die is fors. Vier geroyeerde leden, rechtszaken, leergeld voor het College van B&W – dat zich al te inschikkelijk heeft opgesteld – en imagoschade. De oorzaak? Menselijk gedrag: goede intenties, zwakke geest. Dat nekt vooral Bosschenaren, dol op sociale netwerken. Niemand wil buiten de boot vallen. Zo ontstaat liefdevolle gijzeling in loyaliteit en lippendienst. De sterksten blijven overeind. Totdat de zeven hoofdzonden beentje lichten, ijdelheid en afgunst voorop.

Hamvraag: hoe doorbreekt het Kring-bestuur de impasse? Een bezinningsweekeinde in Center Parcs lijkt niet toereikend. Tussenkomst van De Varende Rechter evenmin. Alleen vernieuwing helpt, vermoedt het aspirant-lid. Het Kring-bestuur zou de stad in 2011 kunnen tonen dat het bij ‘transparantie’ niet alleen aan een navulflacon Glassex denkt. Qua verfijning van de omgangsvormen vestigt het aspirant-lid enige hoop op Joop Thissen. Die is naast kersverse Kring-voorzitter ook vice-voorzitter van de European Lift Association. Hij weet hoe je mensen moet verheffen.

Op 26 januari zal het lid in spe een paar waxinelichtjes opsteken. Zijn oprechte wens: dat wijsheid en waardigheid de Kring over het diepe water gidsen. Mochten gezond verstand en redelijkheid toch kapseizen, dan zal hij de Kring een vierde vaartocht over de Binnendieze voorstellen. Een expeditie langs muurholtes. In elke nis zou een aspect van de jongste Kring-historie kunnen worden belicht. Verplichte kost voor alle Bossche clubs: varen langs de Bemoeienis, de Treurnis, de Van Kwaad tot Ergernis en – wegens instortingsgevaar veelal afgesloten – de Vergiffenis. Nog maar acht nachtjes, mompelt het aspirant-lid, die ook stadschroniqueur is.

Vooruit, alvast één waxinelichtje.