Monsters

Ken uw grond. Die waarschuwing geldt niet alleen voor spelers van Risk of Monopoly, maar ook voor stadsbesturen. Om die reden heeft de gemeente Den Bosch op dertig locaties bodemmonsters laten nemen. Het eindrapport van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) uit Amersfoort is klaar. Louter lovend is het niet. Het college wil enkele onderzoeksresultaten dan ook uit de schijnwerpers houden. In de 21ste eeuw is de waarheid een albino. Zij kan geen fel licht verdragen.

Gelukkig is me een exemplaar toegespeeld – niet alleen de Sint-Jan kent klokkenluiders. Tijd om het rapport open te slaan. De grondmonsters 1 en 2 blijken op de Parade genomen. Opvallend zijn de hoge concentraties rode splinters in de bodem. Volgens het ROB gaat het om de halfedelsteensoort jaspis, waaraan zweefmolenliefhebbers hogere krachten toeschrijven. Jaspis is bekend als geduldsteen. Zij verdrijft ongedurigheid. Op enkele losse exemplaren zijn echter gebitsafdrukken gevonden. Geduld dat ongenadig lang wordt beproefd, leidt tot verbijten.

Helende stenen zijn ook elders gevonden. Zo blijkt het fundament van het puthuis op de Markt met aquamarijn omkranst. Dat is een geneeskrachtige edelsteen. Zij bevordert oprechtheid. Volgens het ROB gaat het om een authentieke vondst. Datering: vóór 1522. Eerlijkheid duurt het langst.

Curieus zijn de drie grondmonsters van het Sint-Janskerkhof. Zij bevatten etensresten. Zijn hier ooit kiepôgen, koekwauzen, en sèpnekken het graf in gewenst? Sporen van fauna vond het ROB vooral in de Graafsewijk. Dominante planten zijn hennep, trilgras en klaprozen.

Levendig is ook de bodem van Orthen-Links. Het ROB vond sporen van partytenten, gefossileerde krachttermen en een kruiwagenwieltje van een tuinkabouter. Hoge concentraties knikkerglas bevestigen het kinderrijke karakter van deze volksbuurt. Aan jonge aanwas zal het niet ontbreken. Het herrijzende Orthen-Links krijgt woningen van het type Eros en Cupido, namen die beloftevoller zijn dan woningtype Sansevieria of Ganzenbord.

De eindconclusie van het rapport is typisch Bosch: zowel halfhartig als dubbel. Enerzijds moet de stad op dure bodemsaneringen rekenen, inclusief verwijdering van de pas ontdekte lagen gal- en niersteengruis op het GZG-complex. Anderzijds mogen we de bewoners zich gelukkig prijzen. Het ROB vond hoge percentages bierdopjes, vergane confetti en klavertjes-vier.

Laten we die vrolijkheid delen en potten Bossche grond de wereld in sturen. Naar sneue gehuchten als Pasop (G), Vrouwenverdriet (NH) en Duistere Steeg (Gld). Naar het stadje Boring in Oregon, Disappointment Island bij Nieuw-Zeeland en het dorpje Nothing in Arizona. Stuk voor stuk plekken die snakken naar zingeving en vrolijkheid. Als ze daar Bossche aarde uitstrooien, kan vriendschap kiemen en liefde bloeien. Want zij vormen de grond van ons bestaan, op puthuis en Parade na.

_______________________________________

Publicatie Brabants Dagblad: 5 april 2017