De functie

In mei 2010 heeft het College van B&W van ’s-Hertogenbosch de functie van stadschroniqueur ingesteld. Hiervoor is de Bossche journalist en schrijver Eric Alink gevraagd – die zonder aarzeling 'ja' zei. In mei 2012 heeft het College zijn functie voor vijf jaar verlengd. In zomer 2017 en 2019 is de termijn opnieuw verlengd.

Het Brabants Dagblad publiceert de stadskroniek op woensdag – om de twee weken. De tekst verschijnt diezelfde ochtend op deze website. Incidenteel verschijnen er tussentijdse teksten, veelal reacties op Bossche actualiteiten.

Twee- à driemaal per jaar schrijft hij een grafrede voor een kind-noch-kraai-dode, die hij uitspreekt bij de begrafenis van de betrokkene. Het gaat om veelal eenzame zielen, die 'van gemeentewege' een uitvaart krijgen. De tekst komt tot stand na bezoek aan de plaats waar de betrokkene is overleden – woonhuis, verzorgingsoord, ziekenhuis – en raadpleging van omwonenden of familieleden.

Daarnaast schrijft de stadschroniqueur voordrachten, veelal op verzoek van de gemeente. Die spreekt hij uit bij de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag, maar ook bij speciale gelegenheden als het Armoededebat, heropening Voedselbank, herdenking MH17, publiek protest tegen de aanslag op Charlie Hebdo, 1200 jaar dorpskernen, afscheid en komst van de Bossche burgemeester of 75 jaar bevrijding.

Tussen zomer 2010 en winter 2023 zijn circa honderdtwintig gelegenheidsteksten geschreven en uitgesproken.

Op Twitter: @ericalink073

Mail: eric.alink@planet.nl